Home

Translate this website

 
 

START

RRradio mzl_bsstsokq.png

 

OVER DEZE WEBSITE

OVER DEZE WEBSITE

Borrelronderadio geeft niet alleen informatie over de inmiddels 5, door PD4DFT-Ton in beheer zijnde repeaters (zie pagina's bovenaan) voor de zend- & luisteramateur, of audiofreak met info aan de muziekliefhebber, maar is tevens bedoeld voor geïnteresseerden in onderwerpen over propagatie, het weer, astronomie, DX & speciale evenementen, omzettters en andere zaken, zoals media, radio & televisie, satellieten, ruimtevaart, wetenschap, bijzondere weblinks, videofilmpjes, gevraagd & aangeboden... Kortom, u vindt hier een diversiteit aan gevarieerd, interessante zaken uit binnen- en buitenland.

N.B.: Bij 'Actueel' wordt dagelijks het belangrijkste nieuws door de Hoofdredacteur uitgezocht en door de Redactie geplaatst. Alleen meer nieuws, zoals voorheen op 'Borrelronde', met de 'Knipselkrant' en de voorgeselecteerde berichten, is niet meer! U zult nu zelf, op de betreffende door u aangeklikte pagina, een keuze moeten maken.

Deze website wordt samengesteld en onderhouden door PA1JOS-Hoofdredacteur en PD0DNL-Redactie. Heeft u zelf nieuwsitems of wilt u reageren, dan kunt u mailen met de Redactie of de Hoofdredacteur.

De naam "borrelronderadio" is in 2004, op 26 september, ontstaan n.a.v. een ronde voor zendamateurs in de Haaglandenregio. In eerste instantie lijkt het onze radiozend-  en luisterhobby en dus de lading niet te dekken. Edoch, als we de alcohol even terzijde schuiven, dan zien we onze ronde zon alwaar het altijd aan het "borrelen" is en waaraan  wij onze physikalische verschijnselen te danken hebben, de propagatie en onze radiohobby op de golflengten kunnen uitoefenen. Het is dus maar hoe men het bekijkt.

 

HET JoToMa-Consortium OP OUDEJAARSDAG OM 23.59'.59'' ONTBONDEN EN OPGEHEVEN

JoToMa.jpg

Op oudejaarsdag zijn de werkzaamheden stilgelegd en is het JoToMa-Consortium ontbonden, dat jaren geleden door de zendamateurs PD4TH-Ton (nu pd4dft), PA3X-Marcel (nu ex-zendamateur) en PA1JOS in het leven werd geroepen, om in de regio Haaglanden meer goed werkende omzetters op te richten en daarmee te experimenteren.

Doel bereikt
Zo zijn achtereenvolgens de lokale Delftse ICOM-repeater PI2DFT aangekocht, daarna de KENWOOD-rptr PI1DFT-APRS in Delft geactiveerd, toen in Rijswijk(ZH) de MOTOROLA-rptr PI1RWK-APRS, vervolgens is er gedigitaliseerd door de aanschaf van de HYTERA-rptr met PI1DFT-DMR, binnenkort vervangen door MOTOROLA, die wellicht nog beter gaat werken en er zijn al voorbereidingen gevolgd, tevens met YAESU-aanschaf, voor de toekomstige C4FM, waar we hopelijk dit jaar 2016 meer over gaan horen als het Agentschap Telecom alles heeft aangepast aan de stand des tijds.

Hoe positief verder
Alle omzetters, randapparatuur, antennes, aanverwante zaken en beheer, voor zover al niet gedaan, gaan als 'schenking' en onbelast, over naar en komen in handen van de zeer enthousiaste zendamateur Ton-PD4DFT, waardoor goed functioneren van de omzetters verzekerd is en waarvan de zendamateurgemeenschap met plezier gebruik kan maken. Bovendien geldt immers voor echte zendamateurs: Samenwerking is onze kracht!

Financiën: Rekening & verantwoording
Zoals reeds in de JoToMa-vergadering begin 2015 besproken is, neemt PA1JOS het in 2014 ontstane negatieve saldo van € 2.250,-  voor zijn rekening, zodat de nieuwe solo-repeaterbeheerder PD4DFT -Ton niet negatief wordt belast. Samen met de zendamateurs en gebruikers van de (vooral DMR) repeaters kan er nu een gezonde financiële boekhouding worden gevoerd.

Giften & donaties
Zoals bij elke repeaterbeheergroep, blijven giften en donaties zeer welkom voor het onderhoud van genoemde omzetters om experimenten mee uit te voeren. Warm aanbevolen dus, zeker als onderlinge 'ham-spirit' en verbondenheid tussen de zendamateurs en als repeatergebruikers. Het voormalige bankrekeningnummer t.n.v. J.F.W.M. KLEIN komt door deze nieuwe situatie te vervallen. Uiteraard worden eventuele stortingen voor repeaters op het oude nummer van donateurs, door PA1JOS overgeheveld naar het nieuwe banknummer.

Het actuele en huidige bankrekeningnummer is:

NL84 ABNA 0457 2495 79
t.n.v.
A.G.A. Hoog

Bij voorbaat dank en vergeet niet uw call of SWL-nummer te vermelden, of eventuele voorkeur van repeater.
(JoToMa-Consortium - Last Post)

 

Zondags 12.00 uur: DMR-Ronde met Ton-PD4DFT

 

Sinds zondag 14 december 2014 is er vanuit Delft een ‘DMR-Ronde’ gestart door zendamateur en PI1DFT-dmr-repeaterbeheerder Ton – pd4dft.

Elke zondagmiddag, vanaf 12.00 uur lokale tijd, worden dmr-zendamateurs, in binnen- & buitenland, digitaal uitgenodigd om zich in de ronde in te melden, SWLuisteramateurs kunnen tijdens de ‘DMR-Ronde’ wereldwijd meeluisteren via de stream van BrandMeister.
 Meer info op de PI1DFT / DMR pagina.

 
borrel 20090828165444_M_2520.jpg

OP ZON- & FEESTDAGEN vanaf 16.30 uur: ‘HAAGLANDENborrelRONDE’ met PA1JOS

 

Sinds 26-9-2004, gaat om 16.30 uur, de ‘HBR’, ofwel ‘Borrelronde’, met netleider PA1JOS in Voorburg, de ether in, via de regionale en analoge Zoetermeerse PI3RAZ -repeater op 2 meter.

Alle zendamateurs worden uitgenodigd om zich in de ronde in te melden voor een gezellig qso !

Technische gegevens omzetter PI3RAZ:
TX: 145,7500 MHz
RX: 145,1500 MHz
CTCSS: 88,5 Hz

SWLuisteramateurs kunnen tijdens de ronde wereldwijd op 3 mogelijkheden meeluisteren:
Via de stream van PI3RAZ en/of
via het audiokanaal van www.borrelronde.nl en
Teamspeak vanuit Rotterdam.

INFO: Dankzij Cees PE7OPI is de ‘HAAGLANDENborrelRONDE’ tevens te beluisteren via Hoogvliet-Rotterdam:
ts.zendamateur.nu:9988
Het programma Teamspeak3client is te downloaden via www.teamspeak.com/

 

 

QSL SERVICE

EXTRA QSL SERVICE PER 1 FEBRUARI 2017 OPGEHEVEN

Voor zend- & SWL-amateurs, die geen gelegenheid hadden om de clubavond te bezoeken, om hun QSL-kaarten te brengen en/of op te halen, konden zich bij de Redactie opgeven, zodat de kaarten na afspraak bij PA1JOS gebracht/opgehaald konden worden.

Per 1-2-2017 is deze EXTRA QSL SERVICE opgeheven en kunnen de QSL-kaarten nu ingeleverd en opgehaald worden tijdens de clubavonden van PI4GV, PI4DHG en PI4RAZ in Den Haag, Rijswijk (ZH) en Zoetermeer.

Zie voor meer QSL-Info: Haags QSL-bureau

 

HOE QSL-kaarten INLEVEREN & SORTEREN

NIET SORTEREN, bij inlevering van QSL-kaarten aan de Regionale QSL-manager, tijdens clubavonden, BINNEN NEDERLAND !

WEL SORTEREN, bij inlevering van QSL-kaarten aan de Regionale QSL-manager, tijdens clubavonden, NAAR HET BUITENLAND en wel als volgt:

Eerst de kaarten met de roepnamen in numerieke volgorde met de prefixen 0 t/m 9 sorteren...
Daarna komen de kaarten met de roepnamen in alfabetische volgorde met de prefixen A t/m Z.

Vervolgens goed bundelen en verpakken, want het kan er bij de post turbulent aan toegaan !

Alleen op deze wijze neemt de Regionale QSL-manager uw waardevolle QSL-zending in ontvangst en draagt zorg voor verdere gratis verzending naar het DQB in Arnhem, alwaar verdere verwerking volgt.

Zie voor meer QSL-Info: Haags QSL-bureau